Február 9-én Ökumenikus istentiszteletet tartottak a mórahalmi Szent László Király templomban. Közösen imádkoztak a reformátusok, metodisták, evangélikusok és a katolikusok.

Az ökumenizmus az egyházak olyan törekvését jelenti, amelynek célja, hogy a szétszakadozott keresztény egyházak közötti kapcsolat erősödjön. Mórahalmon minden évben hagyomány az ökumenikus istentisztelet. A templom most is teljesen megtelt a különböző felekezethez tartozó hívekkel.

Az istentiszteletet Joó Balázs, Mórahalom plébánosa celebrálta. Vendégként Czirokné Botár Éva református lelkészasszony, lelkipásztor és Szuhánszky Tamás, metodista lelkész volt jelen az istentiszteleten. A misét a Szegedi Ökumenikus kórus, Nagy Szabó Kornélia karnagy vezetésével a Szeged-Petőfitelepi Református Egyházközség énekkara, Farkas Dezső karnagy vezetésével és Papp Szabolcs a templom kántora kísérte. Verset szavalt Publik András előadóművész.