Zákányszék a Magyar Falu Program keretében közel 50 millió forint vissza nem térítendő, 100% intenzitású támogatásban részesült. Szolgálati lakás kialakítására, temető fejlesztésére és tanyagondnoki busz beszerzésére használták fel a pályázati összeget.

A pályázatok benyújtására 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések helyi önkormányzatai és helyi önkormányzatok társulásai voltak jogosultak. A településen 30 millió forintból szolgálati lakás kerül kialakításra közfeladatot ellátó személyek részére a  Szegfű János u. 9. szám alatti ingatlanon található volt Tejbegyűjtő épületből.

Az önkormányzati temető fejlesztése során a kerítés újul meg és további cél egy 15 urnahelyes új urnafal építése a meglévő mellé. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása közel 15 millió forint támogatásban részesült tanyagondnoki busz beszerzésére. A támogatásból a Zákányszéki Tagintézménynél működő Tanyagondnoki szolgálat 3. körzetében feladatot ellátó gépjármű cseréje valósul meg.