A Homokhátság legnagyobb ünnepén, az augusztus 19-én megtartott Homokhátság Búcsún Vastag Józsefet, egykori röszkei lakost részesítették a Homokhátságért Díj posztumusz kitüntetetésében.  A valamikori tanár, népművelő és paprikatermesztő 2014-ben hunyt el, de életében már számos kitüntetést tudhatott magáénak. Ilyen volt a Hűséggel Röszkéért, a Röszke Község Díszpolgára, a Fűszerpaprika Terméktanács Díj vagy éppen a Csongrád Megyei Közgyűlés Alkotói Díja.

Vastag József 1929-ben született Madarásztón, ahol édesapja a tanyai iskola tanítójaként dolgozott. Boldog és kalandokban gazdag gyermekkorára mindig szívesen emlékezett vissza. Itt ivódott bele a paraszti élet szeretete, a tanyai-falusi emberek tisztelete. Az elemi iskolát Röszkén, a középiskolát és líceumot, valamint a Tanítóképzőt Szegeden végezte. Hat éven keresztül dolgozott Zalaegerszegen, Budapesten, Hódmezővásárhelyen, valamint Szegeden könyvtárosként, könyvtárvezetőként. 1955-ben a Rúzsai Általános Iskola igazgatójaként lett, de az ötvenhatos eseményekben játszott szerepe miatt igazgatói karrierje gyorsan véget ért: büntetésből a röszkei Kancsalszéli iskolába helyezték, ahol aztán élete végéig élt.  A tanyasi iskola pedagógusaként gyermekek százait tanította írni, olvasni, számolni. Az iskola körzetesítését követően jó nyelvérzékének – és hadifogolytáborban szerzett orosz nyelvismeretének – köszönhetően kezdetben képesítés nélküli orosz tanárként, majd a tanárképző főiskola orosz szakát elvégezve, képesített orosz tanárként a Röszkei Általános Iskola lett a munkahelye nyugdíjazásáig.

Kozma Zsófia, a díjazott unokája mondott laudációt nagyapja emlékére

A tanítás mellett népműveléssel is foglalkozott: néptánctanfolyamot szervezett a tanyasi fiataloknak, valamint megszervezte a Röszkei Hasító Együttest. Emellett a helyi kulturális értékek kutatása, a Röszkei Monográfia anyagainak összegyűjtése és kiadása, a fűszerpaprika termesztés és feldolgozás hagyományainak megtartása és továbbvitele is életének sarokkövei voltak. Elkötelezett lokálpatriótaként életének meghatározó eleme volt a közösséghez való tartozás. Számtalan interjú, tévéfelvétel őrzi ízesen, szépen elmondott visszaemlékezéseit. Csodálatos mondatfüzérekben tudta átadni hatalmas lexikális tudását a hallgatóságnak.

Amit szerzett, megtanult és átélt, elért, megosztotta településének lakóival. Örökös jókedvét, sajátságos humorát, a tudást, a gyönyörű paprikás nótákat, az élet mérhetetlen szeretetét mind rájuk hagyta.

Az elismerést Vastag József lánya, az ugyancsak röszkei díszpolgári címmel kitüntetett Kozmáné Vastag Judit, valamint unkája, Kozma Zsófia vette át.