Zákányszék Község Önkormányzata minden évben elismerését fejezi ki azon személyeknek, akik a település közösségi életében részt vesznek, munkájukkal és tevékenységükkel hozzájárulnak Zákányszék fejlődéséhez. A közelmúltban megtartott XXV. Zákányszéki Falunapok alkalmával egy díszpolgári címet, három Zákányszékért Díjat és egy elismerő oklevelet nyújtottak át.

A díszpolgári cím ezúttal Dr. Sebestyén Balázst, a település körzeti orvosát illette meg. A doktor 1954-ben született Szegeden, de hamar megtapasztalhatta a falusi létet, hiszen családja Maroslelére költözött. Így gyermekéveit és általános iskolai tanulmányait falun töltötte, azóta is főleg falun él.  A Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Szakán „Cum Laude” minősítéssel szerezett orvosdoktori diplomát 1979-ben. Első munkahelye ugyancsak Szegeden, az akkori Központi Kórház aneszteziológiai és intenzív betegellátó osztályán volt. Később, feleségével együtt Békés megye délkeleti szegletébe Kisdombegyházára költözött, ahol körzeti orvos lett. Itt ismerte és szerette meg a faluközösség komplex egészségügyi ellátását, a családok teljes egészségügyi gondozását és annak felelősségét. Személyes és szakmai okok miatt került Zákányszékre 1990 novemberében, az újonnan alapított 2. számú háziorvosi körzetbe. Azóta a körzet háziorvosa. Öt cikluson keresztül önkormányzati képviselő, egészségügyi és szociális bizottsági tag volt Zákányszéken, valamint a Zákányszék Jövőjéért Alapítvány elnöke jelenleg is. Ilyen minőségében is aktívan elősegítette a település Borszékkel kialakult testvérkapcsolatát, valamint szervezőként minden évben részt vesz az egészségheti rendezvények megvalósításában.

 

Zákányszékért Díjban részesült Takács Julianna Éva több évtizedes oktató-nevelő munkája elismeréseként, Puskás Istvánné példás családi élete és aktív közösségi tevékenysége elismeréseként, valamint Sebők Márta a szociális területen végzett tanyagondnoki feladatok példás ellátásáért és aktív közösségi munkájáért.
Elismerő Oklevelet kapott Szabó István János, a helyi választási bizottságokban végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért.