A város 30 éves ünnepségsorozatának részeként került sor szeptember 1-jén a Szent László Katolikus Általános Iskola felső tagozatának átadására az iskola tanévnyitó szentmiséjét követően. A ragyogó nyárvégi napfényben hamar megteltek a Barmos György tér árnyas fái alatt a szabadtéri szentmisére előkészített padok és székek, de nemcsak diákokkal és szüleikkel, rokonaikkal, hanem az egyházközség híveivel is.

Az ünnepi szertartást Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök vezette, aki szentbeszédében arra hívta fel a diákok és a felnőttek figyelmét is, hogy igyekezzenek mindig többé válni, nagyobb célok felé törni – de az is fontos, hogy az így elért többletet ne csak a magunk javára, hanem mások boldogulására is fordítsuk. Jézus tanítását idézve a nagyság mértékét a szerénységgel javasolta mérni. A szentmise végén – melyet a Szívvel-énekkel kórus gyönyörű dalai tettek még szebbé – a püspök áldást adott a 24 első osztályos kisdiákra, biztatásul az iskolakezdéshez.

Az épület átadásakor elhangzó beszédekből a jelenlévők megismerhették az egyházi iskolaként emlegetett intézmény egyelőre még nem túl hosszú, de annál gazdagabb történetét kezdve a 2013/14-es tanévbeli indulástól a folyamatosan gyarapodó tanulói és tanári közösség miatt szűkössé váló tantermeken keresztül az új épületrész 2018 szeptemberi alapkőletételéig. A püspök kiemelte, hogy egy iskola igazi minőségét nem a szép falak vagy tantermek, hanem az itt tanító pedagógusok és szakemberek jelentik, az egyházmegye ennek csak biztos hátteret igyekszik teremteni. A kivitelezést végző Ferroép Zrt. vezérigazgatója, Nemesi Pál abbéli örömét fejezte ki, hogy a diákok számára 21. századi tanulási körülményeket sikerült teremteniük, akik így jó lehetőséget kapnak rá, hogy az itt szerzett tudással városuk és iskolájuk hírnevét öregbítsék majd a jövőben.

Nógrádi Zoltán polgármester köszöntőjében a 30 éves város múltját, a homokon is életet és életteret teremtő ősöket, azokat a tanyai parasztembereket idézte fel, akiknek a küzdelmekhez kitartást adó erős hitét emelte példaként a jelenben élő utódok elé. „Én hiszek ebben az intézményben, ennek vezetőiben, oktatóiban, és a szülőkben, akik ránk, rájuk bízták legféltettebb kincseiket, a gyermekeiket. Lehet, hogy ebben az iskolában több a kötelezettség, mint másutt, de ezáltal egy olyan többlettel gazdagodnak, ami talán majd későbbi életükben segíti át őket nehéz pillanatokon” – fogalmazott a városvezető. A megvalósításban való segítségért a város és az iskola köszönetét fejezte ki még Barabás Hunornénak, a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság főigazgatójának, Emődi Sándornak, az egyházmegye vagyonkezelőjének, Busa Imre műszaki ellenőrnek és Krisztin István mérnöknek. Külön köszönetet mondtak az új épületrészhez a telket átadó Hajbel családnak is.

Az épület átadását jelentő szalag átvágásakor Pipicz Mihályné igazgatónő Kalkuttai Szent Teréz anya gondolatát állította a tanév mottójául az ide járó tanulók, családjaik és a pedagógusok elé: „Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel”. Ennek jegyében a tanévet hivatalosan is megnyitotta a Szent László Katolikus Általános Iskola számára.