Tavaly ősszel kellett szembesülnie az üllési és egyben a zsombói egyházközségnek is azzal a ténnyel, hogy Kopasz István atya súlyos egészségi állapota miatt egy időre biztosan nem tudja ellátni lelkipásztori feladatait.

Üllésen a helyettesítés és a különféle egyházi munkacsoportok megszervezése átalakította a plébánia és a közösség működését, de valójában meg is erősítette. István atya személyisége, az általa képviselt szemlélet már korábban is nagyon jól összefogta az üllési híveket, így átmeneti távozása után a plébánia működése nem állt meg.

Páduai Szent Antal Katolikus Templom, Üllés

Az atya betegsége idején az üllésiek még szorosabbra fűzték közösségi kapcsolataikat, s mindannyian egy emberként imádkoztak felépüléséért. Negyela Zoltán plébános lett az egyházközösség kommunikációs csoportjának vezetője. Zoltán atya ebben a nem egyszerű helyzetben negyedik plébániaként kapta meg az üllésit.

István atya betegsége előtt indította el a munkacsoportok működésének szervezését. A betegsége a munkacsoportok megalakulása előtt következett be. Négy munkacsoportot alakítottak ki: Karitász csoport, Kommunikációs csoport, Kertgazda csoport, Liturgikus csoport.

A karitász csoport az atya szívügye, segíteni az elesetteken, a betegeken, azokon akik megbotlottak az életben. Alapszabályként az atya megfogalmazta: amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. A csoport távollétében is nagyon szépen működik.

Összefogással bontották le a templomban a karácsonyfát.

A kommunikációs csoport megalakulása után elkezdték szervezni a honlapot, felélesztették a  közösségi oldalukat. Heti rendszerességgel jelenik meg az „Élő víz” című újság, amelybe cikkeket írnak és 120 példány készül belőle. Ezeket a vasárnapi mise után osztják ki. Az idős, beteg, a vírushelyzetben nem közlekedő testvéreknek hétfőnként személyesen viszik ki a kb. 60-80 példányt az egyházközség tagjai.  Az Üllési Körképben havi rendszerességgel jelentetnek meg a plébánia életéről információkat, illetve a közösségi oldalukon élőben közvetítik  a szentmiséket.

A kommunikációs csoport vezetője, Kunné Bálint Mariann elmondta: az atya betegsége összekovácsolta az embereket és még családiasabban tud működni a plébánia. István atya állapota megindította az üllésieket és elkezdték komolyan venni a vírushelyzetet. Sokan imádkoztak érte, a világ minden pontján, különböző közösségekben.

Szentmise az üllési templomban.

Az összefogásnak és talán a gondviselésnek is hála Kopasz atya állapota javul, a hívek tartják vele a kapcsolatot telefonon és az interneten. Mindannyian abban bíznak, hogy István atya hamarosan visszatérhet lelkipásztori teendőihez. Addig pedig Negyela Zoltán és a településen élő nyugalmazott plébános, Reusz József egyengeti a hívek mindennapjait.