Az IPA Magyarország – Szerbia határon átívelő együttműködésben megvalósuló Agrárinnovációs fejlesztések a növekedés és a foglalkoztatás érdekében a határmenti térségben (röviden: AGRINNO) program megtartotta utolsó nyilvános eseményét. A szegedi megyeházán szervezett zárókonferencián a projektpartnerek és –vezetők értékelték a program eredményeit, tapasztalatait.

A több képzésből álló program során fiatal magyarországi és szerbiai gazdák mezőgazdasági munkavégzéshez, önálló termelővé és vállalkozóvá váláshoz szükséges kompetenciákat sajátíthattak el. A résztvevők 10 alkalommal, 3 napra érkeztek Mórahalomra és környékére, hogy elméleti és terepgyakorlati példákon keresztül jussanak hozzá azokhoz a szükséges tapasztalatokhoz, melyeket majd saját vállalkozásaikban is  kamatoztathatnak.

A zárókonferencián megjelenteket dr. Pálfi Tímea, a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nkft. vezetője üdvözölte. Köszöntőjében elmondta, hogy Csongrád megye egyúttal kapocs és kapu is Szerbia számára, különös tekintettel az európai uniós források elérésében.

Szuda Zoltán, környezetgazdálkodási agrármérnök és vadgazdálkodási szakmérnök, továbbá az AGRINNO projekt oktatója betekintést nyújtott azokba a képzésekbe, melyeket a résztvevők számára szerveztek. A mórahalmi farmgazdaságok mellett más, olyan mezőgazdasági vállalkozások munkáját is megtekinthették, mint pl. a tótkomlósi virágkertészet, vagy a pitvarosi paprikamalom.

A projekt szerbiai partnerei Janko Červenski, Vidosava Enderić és Predrag Rajić projektmenedzser is beszámoltak a program mögött álló sikerekről. Kiemelték, hogy az általa megvalósított beruházások (pl. az ún. „intelligens” melegágyak létrehozása) hozzájárultak a falusi mezőgazdaság fejlesztéséhez, munkahelyeket teremtettek, s a fiatalok falun maradását is elősegítették.

A program a jövőben sem áll le, hiszen hamarosan megindul az AGRINNO2 projekt, melyben remélhetőleg ismét sikeresen fognak együtt dolgozni a magyarországi és a szerbiai felek.

Ez a cikk az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A cikk tartalmáért teljes mértékben a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.