A 2019-es év Röszkén abban a hitben indult, hogy elvégezzék a kitűzött feladatokat, és az ütemezetten tervezett fejlesztéseket. Röszke polgármestere, Borbásné Márki Márta azzal kezdte évértékelőjét, hogy amit az ember felvállalt, abban hinnie is kell. Ebben erőt adhat neki elkötelezettsége és hite, így meg tudja valósítani, amit elképzelt.

A polgármester szerint viszonylag kiegyensúlyozottan indult az év. Az önkormányzati választások időszaka persze kissé bonyolultabbá tette az elmúlt időszakot. Ugyanakkor, ez a periódus nemcsak a megmérettetésről szólt, hanem ekkor érkeztek azok a visszajelzések is, amelyekkel az elmúlt öt év munkáját értékelték a polgárok. Úgy tűnik, elégedettek voltak, hiszen bizalmat szavaztak az eddigi „régi-új” vezetésnek.

Növekvő lakosság 

Röszkén az elmúlt bő két év alatt több mint 200 fővel megnőtt a lakosság száma. Ez a településre beköltözőknek köszönhető főleg. Ez is egy jelzés, mely azt mutathatja, hogy Röszke egy élhető, szép és praktikus hely. Borbásné Márki Márta azt is hozzátette, nagyon sokat dolgoztak az elmúlt időszakban azon, hogy a település összképe és az itteni életfeltételek elfogadhatóak legyenek.

Sikeresen lezárult pályázatok, hasznos beruházások

A fejlesztéseket elsősorban a pályázatok befolyásolják. A 2019-es évben az előző időszak mindegyik Terület- és Településfejlesztési Operatív Programját le tudták zárni. Ez egyedi teljesítmény a települések között.

– Sok százezer forintról beszélünk. Csak a csapadékvíz elvezető rendszer megújítása volt több mint százmillió forint, ehhez jöttek az olyan energetikai fejlesztéseink, amelyek a különböző intézményi épületeket érintették.  Összességében azt remélem, hogy a Röszkén élők látják, igyekszünk a lehetőségek függvényében több területre koncentrálni – magyarázta a polgármester.

A beruházások hasznosnak bizonyultak. Például egyes intézményeink villamosenergia számlája havi száz forint körül mozog, az ott létrehozott energiatakarékossági felújításoknak köszönhetően. Vagy például a megújult sportcsarnok kihasználtsága tekintetében lassan már nincs szabad időpont az ott folyó tevékenységek számára.

2019 a játszóterek éve is volt Röszkén. A sok kisgyermek miatt két játszóteret is felújítottak a kor igényeihez mérten. Erre vonatkozóan nagyon sok dicsérő szót és pozitív véleményt kapott a település vezetése.

A legfontosabb, hogy az önkormányzati döntések összetalálkozzanak a településen lakók elképzeléseivel és igényeivel – emelte ki a polgármester.  Ehhez kapcsolódnak az utak, melyek állandó problémát jelentenek. A felmerülő igényekkel nem lehet mindig lépést tartani, hiszen itt nagy pénzekről van szó. Ennek ellenére minden évben viszonylag komoly összeget különítenek el az utakra. Röszke számtalan kis közzel, egyirányú szakasszal rendelkezik, így az ott élők is joggal várják el, hogy az ő útjaik is fel legyenek újítva. Két éve már ezekkel is ütemesen foglalkoznak, de ezen a téren még sok tennivaló van.

További, közel 26 millió forintos beruházás volt a kamerarendszer beszerelése a településen, amelyre pályázat útján sikerült forrást nyerni. Ezáltal a közbiztonság érzete is növekedett Röszkén. Ehhez szorosan kapcsolódott az ingyenes wifi hálózat kiépítése.

Átalakították a szociális támogatási rendszert is annak érdekében, hogy a településen élők minél nagyobb létszámban és összegben vehessék igénybe a különböző önkormányzati juttatásokat. Például az alaptámogatásokon kívül minden röszkei újszülöttnek 30 ezer forintos plusz támogatást biztosítanak. A polgármester szerint kellő szociális érzékenységgel és toleranciával fordulnak a település lakosai felé és mindig a megoldásra való törekvés jellemzi az önkormányzat munkáját.

Közösség, civil szervezetek

– A település szíve-lelke azok az emberek, akik ebben a közösségben tevékenykednek, akik jó példával járnak elő. Továbbra is meghatározó dolognak tartom a településhez való érzelmi kötődést, hiszen ez alapozza meg, hogy valaki tud tenni a saját közösségéért – vallott a polgármester. Természetesen ebbe az újonnan beköltözők is kapcsolódhatnak.

A civil szervezetek továbbra is aktívak, az önkormányzattal jó viszonyt ápolnak. 2019-ben is több mint 20 millió forintot fordítottak a támogatásukra. Például a sportegyesületek, a Horgászegyesület, a Röszkei Kaláka Egyesület mind olyan szervezet, amely nagy volumenű, sok embert érintő munkát végez a településen.

S, ha már közösség, az adventi rendezvények is nagy népszerűségnek örvendenek, melyekre idősek és fiatalok is egyaránt ellátogatnak. Ez igazán szívmelengető érzés Borbásné Márki Márta szerint.

Betekintés a következő évbe

Tervek természetesen Röszkén is akadnak bőven a jövőre vonatkozóan. Igaz, 2020-ra kifutnak azok az európai uniós források, melyekből sokat merített a település. Az új ciklusra való átállás miatt uniós kiírások csak minimális számban lesznek. Ennek ellenére, megfogalmazódtak olyan tervek, amelyek úgynevezett zászlós hajók, vagyis kiemelten fontosak. Például új önkormányzati telkeket szeretnének kialakítani az elkövetkező egy-két évben. Ezt a lakosság számának növekedése, és a már meglévő önkormányzati telkek foglaltsága indokolja. Emellett az általános iskola közösségi terének, valamint udvarának megszépítése, kibővítése is „listán van”. Itt műfüves pályát és egy szabadidős teret alakítanának majd ki.

Az 2019-es év tehát a fejlesztések szempontjából eredményesen zárult, melyet nemcsak a felújított épületek, beruházások mutatnak, hanem a röszkei lakosok pozitív visszajelzései is.

A teljes beszélgetést a december 31-ei adásunkban nézhetik meg.