2021. évben is lehetőség lesz a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának igénybevételére.

A pályázati eljárást a Képviselőtestület „A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 16/2020.(XI.11.)önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

A pályázatot írásban, kizárólag a rendelet mellékletét képező Pályázati Adatlap nyomtatvány kitöltésével a Polgármesteri Hivatalban a polgármesterhez lehet benyújtani tárgyév január 20. napjáig.  A pályázati határidő elmulasztása jogvesztő.

A Rendelet és a rendelet részét képező pályázati adatlap a www.ulles.hu Rendeletek menüpontban a http://ulles.hu/rendeletek?start=50 link alatt található meg, illetve a Polgármesteri Hivatal titkárságán vehető át.

A pályázathoz csatolni kell:

  1. a) a civil szervezet bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés 90 napnál nem régebbi másolatát, vagy a civil szervezet alapszabályát vagy működésének egyéb, 90 napnál nem régebbi alapdokumentumát,
  2. b) az előző évben az önkormányzattól kapott pénzügyi támogatással történő elszámolást,
  3. c) a civil szervezet által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve.

A támogatás odaítélésről, a támogatás összegéről a Képviselőtestület dönt.

A pályázattal kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen, vagy a 282-122/222-es melléken kérhető további információ.