Röszke Község Önkormányzata, mint a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagja sikeresen pályázott, amely során 150 darab 300 literes komposztáló edényt nyert el.

A projekt célja, hogy a röszkei lakosok tudatosan, környezetkímélő módon tudják a háztartásukban keletkező zöld hulladékot komposztálni és a képződött komposztot saját céljukra felhasználni.

A komposztáló edények kiosztását az önkormányzat jelentkezéshez köti, amelyre igényt a +36 62 573-870-es telefonszámon vagy a telehaz@roszkenet.hu e-mail címen kell jelezni.

Az igények kielégítése a jelentkezés sorrendjében, a megnyert edények rendelkezésre álló készletéig tart.

Az igénylés feltétele, hogy az igénylő, a nevére és a lakóingatlanára szóló hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel rendelkezzen.

A komposztáló edény nem kerül a lakosok tulajdonába, de azt a saját ingatlanán komposztálásra korlátozás nélkül felhasználhatja úgy, hogy az edényzetet jó karban, használatra alkalmas állapotban megőrzi. Az eszköz átadás-átvétele jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. Az edényzet elszállításáról mindenkinek magának kell gondoskodnia.

Az igénybejelentés határideje: meghosszabbítva, a készlet erejéig. Az átadásról minden jelentkezőt tájékoztatni fognak.