Július 6-án ünnepi testületi ülésen köszöntötte legkiválóbb polgárait Sándorfalva képviselő-testülete. Köszöntőt mondott Farkas Sándor, a város országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes, valamint a település polgármestere, Gajdosné Pataki Zsuzsanna. Az átadón fellépett a Sándorfalvi Kamarakórus, valamint Nagy Márta zongoraművész. Az idei kitüntetésekben és oklevelekben a következő polgárok részesültek:

Sári György – Díszpolgár

Életútja teljes egészében Sándorfalvához kötődik. Az 1970-es évek végétől másodállásban volt kisiparos, foglalkozott gépi földmunkával, kútfúrással, belföldi és nemzetközi fuvarozással, személyszállítással. A Sándorfalvi Ipartestület tagjaiként képviselte a helyi iparosok érdekeit. Később – a vállalkozását feladva – a mezőgazdaság felé fordult, valamint sertéskereskedelemmel kezdett foglalkozni. Sándorfalva közéletében is aktív szerepet töltött be: 1994-től három cikluson át volt helyi képviselő. E tisztség betöltése ellenére mindig figyelt arra, hogy soha ne saját érdekében szóljon, az önkormányzattal üzleti kapcsolatba ne kerüljön. Magánemberként is hozzájárult a település fejlődéséhez, hiszen földmunkagépeivel több alkalommal is végzett olyan munkát, mely a közösség javára vált.

Sári György, kezében a Sándorfalva díszpolgára oklevéllel

Kiss István – Sándorfalváért

Sándorfalvi születésű lakos, aki jelenleg is a településen él. Az általános iskola elvégzése után a cipészmesterséget tanulta ki. A helyi KTSZ cipészrészlegéről indulva megjárta a munkahelyi ranglétrát, majd nyugdíjba vonulása után magánvállalkozóként javította a sándorfalvi és kisteleki lakosok cipőit. Már több évtizede elnöki tisztséget tölt be a Helyi Választási Bizottságban, nagy figyelmet fordítva a függetlenségre és pártatlanságra.

Kaszás László – A közművelődésért

Kaszás László a Sándorfalvi Alapfokú Művészeti Iskola vezetője. Vezetése alatt az iskola  a „Kiválóra Minősített Intézmény” elismerést érte el. Nemcsak tanítója a különböző zenei irányzatoknak, előadóművészként is aktív résztvevője a zenei életnek. Ő maga is rendszeresen szervez versenyeket, tanítványaival állandó fellépő a sándorfalvi városnapi rendezvényeken.

Udvardy Endre Ádám – Az ifjúságért

Immár harminchárom éve oktatja és neveli a sándorfalvi gyermekeket. A tanári hivatás mellett elkötelezettség, a gyerekek iránti szeretet kíséri pályafutását. Az iskolai kötelező tananyagon túl változatos programokat szervez: színházlátogatást, osztálykirándulást, Erzsébet-tábort, kiállításokat, vetélkedőket, sporteseményeket és szakkört is szervez, illetve vezet. Folyamatosan képzi magát: informatika szakos tanári diplomát is szerzett.

Róvóné Tóth Tímea – Az egészségért

Tősgyökeres sándorfalvi, 2000 óta szakápolóként szolgálja a település lakóit. Szakápolói képesítése mellett rendszeresen képzi magát: sportedzői, aerobic és pilates oktatói képesítést is szerzett. Az Egészséghéten rendszeresen tart bemutatókat, az Idősek Klubja lakóival pedig állandó mozgási gyakorlatokat végez.

Savanya Ferenc – A közszolgálatért

Szegeden géplakatos végzettséget szerzett, majd 1992-től a vízműgépészként vállalt állást a kisteleki Közüzemi Szolgáltató Kft.-nél. Jelenleg is a „vizes” szakmában dolgozik az Alföldvíz Zrt. alkalmazásában. Szakértelme, tapasztalata a sándorfalviak érdekeit szolgálja.

S-FOOD Gastronomy Kft. – Az Év Vállalkozója

A sándorfalvi óvodások, iskolások és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény ellátottjai is az ő szolgáltatásukat veszik igénybe immár hosszú idő óta. Csak magyar és hazai termékekből készült ételeket tesznek az asztalra. Fejlesztik a konyhát, az infrastruktúrát, korszerű technológiákkal rendelkeznek. Hosszú évek óta támogatói is az óvodai és iskolai rendezvényeknek. Ők biztosították az önerőt az Ovi-Sport Program keretében megépült multifunkcionális sportpálya és annak eszközei beszerzéséhez. Jelenleg a labdarúgó szakosztálynak nyújtanak jelentős anyagi segítséget, valamint minden évben hozzájárulnak az Egészséghét megrendezéséhez.

Bárkányiné Sárközi Enikő és Hári Ferenc – Sándorfalva közösségéért

Bárkányiné Sárközi Enikő tizenöt éven keresztül az általános iskolai Szülői Szervezet tagjaként, majd vezetőjeként végezte önkéntes munkáját a Pallavicini Sándor Általános Iskolában. 2014-től a Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány kuratóriumának tagja lett. 2012-től fáradhatatlan lelkesedéssel vezeti az iskolai büfét.

Hári Ferenc a sándorfalvi általános iskolában pedagógusként dolgozott. A tanítás mellett bekapcsolódott a sándorfalvi kézilabdasport szervezésébe. A sport iránti elkötelezett, fáradhatatlan munkájának köszönhetően a sándorfalvi sportélet sikerágazata lett a kézilabdaosztály.

A díjazottak egy része

A Sándorfalva Tehetsége díjazottjai

Bartók Fanni, Kazinczy-érmes

Csányi Diána, labdarúgó

Csiszár Dániel és Nagypál Borbála, rajztehetségek

Birkás Anna, Horváth Mira, Juhász Andrea és Szabó Kata, a ritmikus sportgimnasztika II. korcsoportos tagjai

A ritmikus sportgimnasztika ifjú képviselői