Ruzsán tartotta május 25-én a Csongrád Megyei Közgyűlés kihelyezett ülését. Dr. Piros Attila rendőr dandártábornok beszámolt a Csongrád Megyei Közgyűlésnek a megye 2017. évi közbiztonsági helyzetéről. A testület tagjai ellenszavazat nélkül fogadták el a beszámolót.

A Csongrád Megyei Közgyűlés 2018. május 25-én Ruzsán megtartott kihelyezett ülésén tárgyalta meg a Csongrád megye közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót. A testület tagjait Dr. Piros Attila rendőr dandártábornok tájékoztatta Csongrád megye közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről, a közrendet érintő eseményekről, illetve a rendőrség tevékenységéről. A főkapitány kihangsúlyozta, hogy a köz biztonsága közös cél, érdek és érték.

2_248

A közgyűlésen részt vett Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes, aki hozzászólásában röviden ismertette Magyarország bűnügyi és közbiztonsági helyzetét, valamint felvázolta a Készenléti Rendőrség Csongrád megyét érintő feladatait.

A testület tagjai a beszámolót követően a rendőri vezetőktől választ kaptak kérdéseikre, észrevételeikre és felszólalásaikban mindannyian köszönetüket fejezték ki a megyei rendőr-főkapitányság teljes személyi állományának a 2017. évben végzett munkájukért.

1_2439

A Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, Kakas Béla határozati javaslatában megköszönte és elismerte a megyei rendőr-főkapitányság szakmai tevékenységét és elfogadásra javasolta a beszámolót.

A megyei rendőrfőkapitány beszámolóját a közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta.