A Csongrád Megyei Közgyűlés november 29-én Szegeden tartotta a 2019. évi utolsó rendes ülését. Az ülés kezdetén tette le megyei képviselői esküjét Szirbik Imre és Nagy Attila Gyula, akik az alakuló ülésen nem tudtak jelen lenni. A Közgyűlés 13 napirendi pontot tárgyalt. Módosult a 2019. évi költségvetési rendelet, mely tárgyalása során döntött a testület arról, hogy a Tiszatáj Alapítvány 2019. évi 2 millió forintos támogatását, további 1 millió forinttal egészíti ki.

A Közgyűlés elfogadta az új szervezeti és működési szabályzatát, a 2020. évi belső ellenőrzési tervét, valamint a 2020. évi munkatervét. E szerint az első rendes ülésre 2020. január 24-én kerül sor, melyet 5 rendes ülés követ még, illetve június 4-én díszközgyűlést tart a megyei önkormányzat, ahol a megye megünnepli a Csongrád-Csanád név felvételét.

A Közgyűlés áttekintette a különböző bizottságokba, szakmai szervezetekbe történő delegálásokat, és döntött ezzel kapcsolatban néhány személyi változásról.

A képviselők tájékoztatást kaptak a Csongrád Megyei Önkormányzat EFOP pályázatáról, mely a „Csongrád Megyei felzárkózási és esélyegyenlőségi program” néven fut 2017. óta. A projekt keretén belül a romák és a tanyasi lakosok számára szervez programokat a megyei önkormányzat, működteti a Megyei Felzárkózási Fórumot, valamint elkészül a megye szolgáltatási út térképe.

Gémes László elnök javaslatára a Közgyűlés döntött arról, hogy a Csongrád Megyei Önkormányzat 2020-ban is 1 millió forintos kerettel vesz részt a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramban, így továbbra is lehetőség nyílik arra, hogy a települési önkormányzatok által nyújtott támogatásokat a megyei önkormányzat ki tudja egészíteni.

Az ülésen sor került a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodások elfogadására. Az őszi választásokat követően a megyében megalakult a Csongrád Megyei Cigány Önkormányzat, valamint a Csongrád Megyei Román Önkormányzat. Mindkét szervezettel elkezdődött az együttműködés, melynek eredményeként kerültek a közgyűlés elé a megállapodás tervezetek. Mind az önkormányzat, mind a hivatal a korábbi évekhez hasonlóan igyekszik segíteni a kisebbségi önkormányzatok munkáját, illetve programjaik megvalósítását.

Az ülés zárásaként zárt ülés keretében tárgyalt a Közgyűlés aktuális TOP kérdésekben. 19 megyei támogatási kérelemmel kapcsolatos közgyűlési döntés született meg, melyekkel a támogatott TOP projektek száma a megyében átlépte a 250-et, összértékük meghaladja a 30 milliárd Ft-ot.