A Vidékfejlesztési Program felhívásaként, immár egy éve lehet pályázni, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, a Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései (VP6-7.2.1.4-17) tárgyában.

A vidékfejlesztés kiemelt feladata, a tanyák, a tanyai életmód megőrzése és fejlesztése. Az elmúlt időszakban számos Csongrád megyei tanyai lakos, illetve tanyán gazdálkodó keresett meg annak érdekében, hogy segítsem, támogassam pályázatuk benyújtását, a fenti felhívás keretében. A segítségemmel, pályázati tanácsadás keretében, a legutóbbi szakasz zárásig, több fejlesztési elképzelés fogalmazódott meg és került benyújtásra. A legnépszerűbb fejlesztési elképzelés és cél, a napenergia felhasználását célzó, háztartási léptékű, napelemes rendszerek telepítése.

Az elmúlt egy évben, összesen 460 magánszemély nyújtott be pályázatot, melynek keretében, 1,76 milliárd forint támogatást igényeltek. Az önkormányzatok részéről 28 pályázat érkezett be, mintegy 919 millió forint támogatási igénnyel. Bízom benne, hogy döntő többségük, a pályázatok elbírálása után, sikeresen megvalósítja a fejlesztéseket. A pályázat a továbbiakban is nyitva áll, a következő szakasz zárás, július 3. Fontos kihangsúlyozni, hogy a támogatási intenzitás magán személyek esetében, egységesen 95%-os.

Így azok sem késtek el, akik ez idáig nem döntöttek a fejlesztési elképzelésük, pályázati úton történő megvalósításáról. A lehetőség továbbra is megvan arra, hogy az alábbi célok valamelyikére vagy akár mindre, pályázzanak:

Mindkét célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választható):
a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:
– villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.
b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:
– kútfúrás;
– vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;
– háztartási törpe-vízmű.
c) háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:
– egyedi szennyvízkezelő berendezéssel;
– tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel.

A pályázatokban megfogalmazott tervek, hozzá fognak járulni, a tanyák, mint lakóhelyek fejlesztéséhez és jövőbeni fennmaradásukhoz.

Fotó forrása: Hermann Ottó Intézet