A Homokháti Szociális Központ 2016-ban óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztésére nyújtott be pályázatot. A projekt megvalósításának időtartama 18 hónap, melyet 2017. szeptember 1-jén kezdtek meg. Az intézmény fő célja, hogy az iskolákban és óvodákban megismertessék és elfogadtassák a szociális munka, a szociális segítés jelentőségét, annak előnyeit. A program során a szociális munkások segíteni tudnak a problémákkal küzdő gyermekeknek és családjaiknak olyan módon, hogy ezzel a gyermekek beilleszkedését és iskolai előmenetelét is megkönnyítik, mindezt a családokkal és az intézményekkel szoros együttműködésben. A projekt megvalósítási helyszínei az ásotthalmi Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Bedő Albert Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium, valamint a helyi Tölgyfa Óvoda. Mórahalmon szintén mindhárom oktatási intézményt megcélozza a program, így a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskolát, a Szent László Katolikus Általános Iskolát és a Mórahalmi Napközi Otthonos Óvodát. Üllésen pedig a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde, valamint a Fontos Sándor Tagintézmény ismerheti meg a szociális munka fontosságát és szépségeit.