Ruzsa Község Önkormányzata a 2018. évi pályázati eljárásban barnakőszén – szociális célú tüzelőanyag – beszerzésére nyert pályázati támogatást. A község önkormányzata közel 2,8 millió Ft támogatással és 470 ezer Ft önrésszel 873 mázsa tüzelőanyagot vásárolt.  A barnaszén kiszállítása január 28-án megkezdődött Ruzsán. A szociális tüzelőtámogatásra eddig benyújtott igényeket elbírálták és támogatásban részesítették, de február 11-ig még várják a rászorulók kérelmeit.

Az elbírálás során előnyben részesül aki aktív korúak ellátására jogosult, időskorúak járadékára jogosult, lakhatási célú települési támogatásra jogosult, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,-Ft).