Január 20-ig pályázhatnak pénzügyi támogatásra az üllési civil szervezetek. A pályázatot írásban, kizárólag a Pályázati adatlap nyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. Az adatlap a www.ullés.hu honlapon a Pályázatok menüpontban érhető el, vagy a Polgármesteri Hivatal titkárságán vehető át.

A dokumentumhoz a következőket kell csatolni:

 – a civil szervezet bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés 90 napnál nem régebbi másolatát, vagy a civil szervezet alapszabályát, működésének, egyéb 90 napnál nem régebbi alapdokumentumát

– az előző évben az önkormányzattól kapott pénzügyi támogatással történő elszámolást

– a civil szervezet által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve

A támogatás odaítéléséről és összegéről a képviselő-testület dönt.

A pályázattal kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál érdeklődhetnek személyesen, vagy a 282-122/222-es melléken elérhető telefonszámon.