Dóccal, Ópusztaszerrel és Szatymazzal közösen szerepelt sikeresen Sándorfalva. A helyi identitás és kohézió erősítése címmel nyert el 35 millió forintnyi támogatást Sándorfalva. A projekt célja a közösségi kohézió, a közösségi szerepvállalás erősítése, a mikrotérség partneri kapcsolatainak elmélyítése, lokálpatriotizmus és a helyi identitás erősítése közösségépítő folyamatokkal, programokkal és civil szervezetek bevonásával. További cél az összefogás elősegítése; a közösség tevékenységeinek történeti feltárása és közzététele, a négy településen élők életminőségének javítása, és népességmegtartás. A pályázatban szerepel, hogy Sándorfalva a megvalósítás során kiemelt figyelmet fordít az alulról jövő kezdeményezésekre, a szervezeti együttműködésekre. A projekt komplexitása érdekében közlekedésbiztonsági programokat is megvalósít a város: mint például szemléletformáló kampányt szervez a helyi Polgárőr Egyesülettel, és a helyben élő rendőrökkel, valamint KRESZ-park kialakításába fog. A 35 millió forinthoz semmilyen önerőt nem kell biztosítani a településnek, Sándorfalva a teljes összegből 14 millió 260 ezer forintot használhat fel.