Domaszék Nagyközség Önkormányzata a háztartásokban keletkezett zöld hulladék környezetbarát elhelyezésének, újra hasznosításának érdekében, 300 literes komposztáló edényeket oszt ki a lakosság számára.

Komposztálót igényelhet az a belterületen élő domaszéki magánszemély, aki hulladékszállítási közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett, melyet igazol az utolsó kifizetett szemétszállítási díj csekkel, vagy átutalási igazolással. Külterületen élő magánszemélynek a március 15-ig befizetett kommunális adó csekk, vagy átutalási igazolását kell felmutatnia.

A komposztáló edények átvehetők április 22-én (szerdán) 7:30-15:00-ig, a Dózsa György utca 35. szám alatt. (orvosi rendelő melletti épület) Előjegyzés nincs, aki a megadott napon jön, megfelel a fenti feltételeknek, átveheti a komposztálóját a készlet erejéig.