A Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot nyújtott be „JÓ” együtt! címmel, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett kiírásra. A Napsugár Fejlesztő Ház a pályázati lehetőségnek köszönhetően közel két millió Ft összegű támogatásban részesült programjainak megvalósítására. A tervezett programok június 30-ig valósulnak meg, melyek során az intézménybe járó sérült fiatalok részére heti rendszerességgel gyógypedagógiai mozgásfejlesztés, lovas foglalkozás valósul meg, amely egyaránt fejleszti az egyensúlyt, koordinációt és a mozgáskoordinációt, továbbá zenei és táncfoglalkozás, amely által fejlődik a célcsoport kifejező képessége, kommunikációs és együttműködési készsége. A projekt keretében megvalósításra kerül egy egész napos sportnap, illetve egy 2 napos tolerancia tábor az érzékenyítés jegyében.