A Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala értesíti a lakosságot, hogy Földhivatali Osztálya és Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály közös ellenőrzést végez a járás illetékességi területén.

A termőföld védelméről szóló törvény alapján a földhasználót hasznosítási kötelezettség terheli, amely a termőföld művelési ágának megfelelő termeléssel történő hasznosítását, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartását jelenti.

A földhasználó köteles adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Az ellenőrzés időszaka:

2017.07. 01. napjától várhatóan 2017. 10. 09. napjáig a parlagfű elleni védekezés jogszabályi rendelkezései alapján.

Az ellenőrzések a megjelölt időszakban az időjárás körülmények, egyedi bejelentések függvényében történnek.

A lakossági vagy hatósági bejelentésekből származó információkat a földhivatal folyamatosan beépíti ellenőrzési útvonaltervébe, melyet az új veszélyeztetettségi térképnek megfelelően a járási földhivatal folyamatosan aktualizál.

Kérjük az ingatlanok használóit, hogy a bírságok elkerülése érdekében termőföld hasznosítási kötelezettségüknek tegyenek eleget.

Bővebb információ ITT.

MEGOSZTÁS
Előző cikk2017. 05. 23.
Következő cikk2017. 05. 26.