Röszkén a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése érdekében új 120 l-es hulladékgyűjtő edényeket oszt ki térítésmentesen a lakossági ügyfelek részére.

Az edény átadásának helye és ideje: 6758 Röszke, József Attila utca 1.

Május 29-én, 10 és 18 óra között

Május 30-án, 08 és 14 óra között

A szelektív hulladéktároló edény átvételének feltétele, hogy lakossági ügyfél rendelkezzen érvényes, nem szüneteltető előfizetéssel. Kérik, hogy az önkormányzat által kiosztott tájékoztató levelüket és a mellékletét képező Átadás-átvételi jegyzőkönyvet vigyék magukkal az edényosztás helyére. Az edény átvétele térítésmentesen, személyes okmányok bemutatása mellett történik, akadályoztatás esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással is lehetséges.

A meghirdetett edényosztást követően a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft telephelyén, (6728 Szeged, Városgazda sor 1. szám alatt) is átvehető munkanapokon az edény, az értesítő levél egyidejű átadása mellett: hétfő – csütörtök: 8:00 – 15:00 óra között, péntek: 8:00 – 13:00 óra között. Telefonos elérhetőség: 62/777-177.

A szelektív edény átvételének alkalmával minden ügyfél részére egy „Zöld hulladék” feliratú matrica kerül átadásra. Kérik, hogy a matricát a régi szelektív hulladékgyűjtő edényük elejére ragasszák fel.

A felmatricázott edénybe a háztartásokban keletkező komposztálható zöld hulladékok gyűjthetőek, amelyet június hónaptól kezdődően térítésmentesen – április 1. napjától október 31. napjáig terjedő időszakban – minden héten szerdai napon, míg november 1. és március 31. közötti időszakban minden páratlan héten szerdán fognak üríteni.

A zöldhulladék gyűjtő edénybe csak és kizárólag növényi eredetű hulladékok helyezhetőek el. A hulladék nem tartalmazhat bálakötözőt, drótot, műanyag zacskót valamint egyéb szennyező anyagokat, tehát kévébe kötött zöld hulladékot a gyűjtőjárat nem fogja elszállítani, azt a hulladékudvarban térítésmentesen lehet elhelyezni.

Amennyiben a csomagolási, illetve a zöld hulladékok minősége nem felel meg szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek, úgy az értesítő hátrahagyása mellett a mindenkori legalább 120 literes kommunális hulladék díjtételének megfelelő térítés ellenében kerül elszállításra.