A Budapesti Corvinus Egyetem vendégelőadója volt Nógrádi Zoltán, aki Mórahalom polgármestereként felkérést kapott arra, hogy a gazdasági- és vidékfejlesztési agrármérnök szakirányos hallgatóknak mutassa be azt a folyamatot, amely Mórahalmot sikeresen fejlődő, a lakossági igényeket szem előtt tartó, modern várossá tette.

A polgármester az előadást a Településmarketing kurzus keretében tartotta meg, melynek célja megismertetni a hallgatókat azzal, hogy a marketing eszközei miként támogatják a településeket – legyenek azok városok, községek vagy falvak – fejlesztési céljaik megvalósításában. A tárgy keretein belül a hallgatók választ keresnek arra a kérdésre, hogy miképpen kell a lokális, korlátozott erőforrásokkal hatékonyan gazdálkodni, elősegítve ezzel a település fejlődőképességét és az ott lakók jólét-érzésének növelését.

A képzés során a szakirány vezetői és a tantárgy oktatói az elméleti oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a hallgatók gyakorlati helyzetekkel is találkozzanak. Ennek érdekében olyan, a saját területükön jelentős eredményeket felmutatni képes vendégelőadókat, szakembereket hívnak meg, akik a képzési programot gazdagítják, elmélyítik az egyetemi hallgatók ismereteit.

A Corvinus meghívásának eleget téve, Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere 2018. november 5-én nemcsak szakirányos egyetemi hallgatóknak, de a tématerületen oktató és kutató professzoroknak tartott előadást.  A városvezető bemutatta Mórahalom fejlődésének szakaszait, a város sikereit, a „mórahalmi modellt”. A polgármester a főbb marketing elemek mentén a terveket, az azok megvalósításához használt eszközöket, a megvalósítás folyamatainak gyakorlatát mutatta be a jelenlévőknek.  Előadásában külön kiemelte, hogy a település élettér funkciója mellett a gazdasági tér szerep is meghatározó, hiszen ez utóbbi teremti meg azokat a bevételeket, amelyek Mórahalom számára saját fejlesztési források megteremtését, prosperáló városként történő működését teszik lehetővé. Előadásában hangsúlyozta, hogy a helyi munka sikerének záloga a helyi közösség egysége: az önkormányzat és a mórahalmi lakosok városi célok melletti elkötelezettsége. Nógrádi Mórahalom sikereinek és jövőbeli fejlődési lehetőségeinek szilárd alapjaként a helyi lakosságot, a lakosok támogatását említette.