„A tanulók a nyári vakációt követően egy szertelenebb világból egy szabályozottabb környezetbe kerülnek a tanévkezdéssel. Fontos ilyenkor a szülői példamutatás, ezért lényeges iskolába menet a passzív biztonsági eszközök, ezen belül a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszer használata. Az intézmények körül kialakuló torlódás elkerülése érdekében kiemelt jelentősége van a megállási és várakozási tilalmat jelző táblák utasításai betartásának. Nemcsak az iskolák környékén fontos a rendőri jelenlét, hanem magukban az intézményekben is”- emelte ki Vad Róbert rendőr őrnagy, a Csongrád Megyei Baleset-megelőzési Bizottságának titkára a főkapitányság épületében 2018. szeptember 3-án délelőtt tartott sajtótájékoztatón. „Ennek jegyében a rendőrség elindította a KEVE programot („Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra”), amelynek keretében havi egy KRESZ-órát iktattunk be a tantervbe az érintett iskolák diákjai számára. Emellett idén is elindul „Az iskola rendőre” és a Sulimoped program.”

kép1_107

M. Toronykőy Márta rendőr alezredes, a CSMRFK Bűnmegelőzési Osztályának vezetője ehhez kapcsolódóan kiemelte: „a 2018/2019-es tanévben is folytatódik a helyi fejlesztésű Kék Tér általános iskolai prevenciós, 11 órát magába foglaló oktatói modul, számos országos és helyi kezdeményezéssel együtt. A Szegedi Tudományegyetemen is folytatódik az „Általános prevenciós ismeretek”, 20 órás, két kreditet érő kurzus, amely a fiatalokkal foglalkozó, leendő tanárok, szakemberek számára ad biztos tudást. A cél, hogy a katedrára kiállva már a megfelelő prevenciós ismeretekkel rendelkezzenek az oktatók.

Az osztályvezető elmondta: „www.bulisbiztonsag.hu weboldal továbbra is, megújult arculattal és tartalommal működik. Az induló tanévben a prevenciós szakemberek által felügyelt honlap hasznos információkkal látja el a fiatalokat, tanárokat és a szülőket egyaránt a bűnmegelőzés minden területén. Az oldalon elérhető a CSMRFK BMO összes kiadványa letölthető formában, de itt lehet jelentkezni a havonta megjelenő prevenciós megyei hírlevélre is. A XXI. századi követelményének megfelelően a tartalom „okos eszközökkel” is olvasható, így egy-egy tanórán, osztályfőnöki órán is jól használható, hisz a tartalmak mind az elkövetővé, mind pedig az áldozattá válás megelőzését támogatják.

Az alezredes arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyermekek számára új, a nagy szabadság utáni iskolai környezetre fontos, hogy a rendőrök, pedagógusok és a szülők együtt készítsék fel a diákokat. A napi rutin visszaállt egy szabályozott keretbe, ahol más, új veszélyforrásokkal találkozhatnak. Közösen kell felhívni a figyelmet a fiatalok vagyonbiztonságára, közösségben betöltött szerepekből adódó veszélyforrásokra, szituációkra, az internet, és a „chat”-használat veszélyeire.

Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. ügyvezető igazgatója felhívta a figyelmet a Szegeden zajló útépítési munkálatokra, erre tekintettel fontos, hogy a szülők időben induljanak el otthonról a gyermekekkel. Javasolt kevésbé frekventált helyen megállni a gépkocsikkal és gyalogosan megközelíteni az intézményeket a torlódás elkerülése érdekében.

A bűn- és baleset-megelőzési szakemberek hangsúlyozták az összefogás fontosságát. „Az iskolák környékén a rendőrök mellett polgárőrök is figyelnek a gyermekekre” – mondta el ehhez kapcsolódóan a sajtótájékoztatóra meghívott Magyari Béla, a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének tiszteletbeli elnöke.

Forrás: police.hu