Az üllési CsigaBiga Óvoda és Bölcsőde a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére március közepétől ügyeleti jelleggel tudta fogadni a gyermekeket, majd március végétől néhány hétig megszűnt a gyerekzsivaj az intézmény falai között. Április 27-től újra fogadták kiscsoportos, ügyeleti ellátással a gyermekeket, de ez még nem  a megszokott régi rend volt.

A munka nem állt le. Az intézmény összes dolgozója nagy munkába fogott, mindent átmostak, fertőtlenítettek, átválogattak és tisztára varázsoltak. A garanciális javításokat és  a karbantartási munkákat is befejezték. Ezekbe is bekapcsolódtak az óvó nénik, dajka nénik és a kisgyermeknevelők.

Füvet vetettek, kerítést festettek. A családok mindennapjaiba azzal kapcsolódtak be, hogy az óvó nénik, kisgyermeknevelők, minden héten egy-egy témában kis játékos feladatokat küldtek a gyermekeknek.

A szakmai munka sem állt le, hiszen folytak az önértékelések a pedagógusokat illetően, valamint folyamatban van a szakmai program átdolgozása is. Megtörtént az óvodai bölcsődei beiratkozás is, amelyben nagy segítségükre volt a szülők együttműködése és emellett az elektronikus felületek is támogatták a munkát.

Az üllési önkormányzat kérésére szájmaszk varrásába kezdtek az intézmény dolgozói, melyeket kifőzve, fertőtlenítve, bezacskózva szállítottak a fenntartóhoz. A szorgos munkának köszönhetően több mint 2200 maszkkal tudott az óvoda segíteni a vészterhes időkben.

Mindezek után a bölcsőde és óvoda kívül belül megszépülve várja az üllési gyermekeket a jövőben.