Ruzsa település központi részén egy új, akadálymentes, energiahatékony szociális alapszolgáltató központ létesült zöldmezős beruházásként. A fejlesztés eredményeképpen a települési szociális alapszolgáltatások magas szakmai színvonalon történő működtetéséhez maximálisan alkalmas, korszerű épület valósult meg, mely hosszú távon tudja szolgálni a települési lakosokat. A megvalósult fejlesztéshez Ruzsa Község Önkormányzata által elnyert vissza nem térítendő pályázati támogatás összege 150 millió Ft, melyhez az önkormányzat 10 millió Ft önerővel járult hozzá.

Az ünnepélyes szalagátvágás résztvevői: Sánta Gizella, Ruzsa polgármestere, Makra Ágnes gondozási központ vezető és Fülöp Attila, szociális ügyekért felelős államtitkár

Az új épületben idősek nappali ellátása valósul majd meg, mindemellett a tanyagondnoki szolgálat és a Homokháti Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat is itt kap helyet.