A zsombói Képviselő-testület február 14- én munkaterv szerinti ülést tartott, ahol többek között módosították a bölcsődei gondozási díjat, elfogadták a 2020. évi költségvetést, illetve szó volt az agrárlogisztikai központ megvalósításáról és a meglévő belterületi szilárd burkolatú utak és a külterületi földutak állapotának javításáról.

Elfogadták az önkormányzat 2020. évi költségvetését, 793.562.000 Ft bevételi és ugyanekkora kiadási főősszeggel. A 2020. év legnagyobb fejlesztési feladata a pályázati forrásból megvalósítandó agrárlogisztikai központ, amelynek közbeszerzési eljárását várhatóan a III. negyedévben lehet majd megkezdeni. További nagyobb értékű fejlesztések: egy csoporttal bővül a bölcsőde, 52 kisgyermeket tud majd fogadni várhatóan március 1-től. Befejeződik a Közösségi Ház felújítása, illetve az orvosi és védőnői eszközbeszerzés, valamint lezárul a kerékpárút építés II. üteme és két önkormányzati épület energetikai korszerűsítése. Terveik szerint megkezdődik a településközpont fejlesztés és az Andrássy úton gyalogátkelőhely kerül kialakításra, járdák és parkolók építésére is sor kerülne. Az önkormányzat kiemelten kezeli a meglévő belterületi szilárd burkolatú utak és a külterületi földutak állapotának javítását, amelyre elkülönítette a várható kommunális adó növekmény bevételét. Mindezek megvalósításának előfeltétele azonban az, hogy az önkormányzati adók megfizetésre kerüljenek.

Módosították a bölcsődei gondozási díjat, napi 165 Ft-ról 200 Ft-ra emelte. Ez a bölcsődében gondozott gyermekek szüleinek havonta átlagosan 735 Ft díjnövekedést jelent.

Elfogadták, hogy a Zsombói Bóbita Bölcsőde április 21-én nevelés nélküli munkanapot tart, és nyári bezárást nem tervez.

Megvizsgálta a képviselő-testület az Erdőalja út lakosainak az utcájuk aszfaltozására irányuló kérelmét. Jelenleg forrás hiányában ez a beruházás nem megvalósítható

 Tárgyaltak arról a lakossági kérelemről, amely ivóvízhálózat kialakítására irányult a Márták dűlőben, a határúton. Az előzetes becslések szerint a tervezés, az engedélyeztetés és a gerinc kiépítése körülbelül 16 millió Ft lesz. Ezen felül ingatlanonként 150 ezer Ft-ba kerülhet az aknáig való kiépítés, illetve költséggel jár az ingatlanon belüli közműkiépítés is. Úgy határozott a testület, hogy az ivóvízhálózat bővítését 5 millió forinttal támogatja, ha az ezen felüli költségeket a lakosság vállalja.

Meghatározták, hogy, milyen időpontokban kívánják megjelentetni az idén a Zsombói Hírmondó időszakos lapot, alkalmazkodva a képviselő-testületi ülésekhez és a települési rendezvényekhez. Céljuk, hogy minél több helyi hír jusson el a lakosokhoz minél gyorsabban. A lapzárták időpontja közzé lesz téve a szokásos csatornákon.

A képviselő-testület a Zsombói Polgármesteri Hivatal működésében 2020. július 27. és 31. között ötnapos nyári és 2020. december 30. és 31. között kétnapos téli igazgatási szünetet rendelt el a köztisztviselők szabadságának kiadása és részben belső átalakítás miatt. Ezeken a napokon a Polgármesteri Hivatal zárva lesz, kérjük a lakosságot, hogy tervezhető ügyintézését ehhez igazítsa.

A kiserdőben megvásárolják az egyik ingatlantulajdonos által felajánlott tulajdonrészt egy igazságügyi szakértő és a kormányhivatal által korábban megállapított áron.