A Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöksége és a programban érintett települések  polgárőr egyesület vezetői valamit a Szegedi, Makói és Kisteleki Rendőrkapitányságok vezetői   2017. március 3-án tartották meg a ”300×100 Biztonság” mintaprogram értékelését Röszkén a polgárőrség székházában. www.csmpszsz.hu

A rendezvényt Batiz István a Megyei Szövetség elnöke nyitotta meg, aki köszöntötte a meghívott települések képviselőit, a rendőrkapitányságok vezetőit és a polgárőr egyesületek vezetőit.

A polgárőrség kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramja „100×100 Biztonság” elnevezéssel indult 2013-ban, amelyhez 2014-ben 150, 2016-ban pedig további 50 település is csatlakozott.  Az országos program célja a lakosság szubjektív biztonságérzetét hangsúlyozottan figyelembe vevő, az átlagtól eltérő közbiztonsági kihívásokkal rendelkező településeken megvalósítható középtávú polgárőr cselekvési célok, illetve prioritások kijelölése. A végrehajtás módjainak meghatározása, kiemelt támogatása és a fejlesztés folyamatos biztosításával hozzájárulni az életminőséget javító közbiztonság fenntartásához – mondta el Batiz István elnök bevezetőjében.

 Batiz István, a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke beszámolt arról, hogy a programnak köszönhetően a kiemelt feladat megvalósult, miszerint a megyében hatékony polgárőrség működik. Az együttműködés a rendőrség, polgárőrség és az önkormányzat között jó. Ennek legjobb példája, hogy legtöbb helyen a polgárőrök a rendőrökkel,  a település közbiztonságának javítása érdekében  együtt láthatnak el szolgálatot. Véleménye szerint ez az együttműködés példaértékű. Persze akad egy két település ahol ez akadozva működik.

Elsőként tájékoztatást adott Borbásné Márki Márta polgármester a Röszkei településről és a Polgárőr Egyesület tagjainak munkájáról, a programban való szerepvállalásukról és az önkormányzattal való együttműködésről. Kiemelte, hogy véleménye szerint nagyon jól működik a településen a polgárőrség, az önkormányzattal kiválló a kapcsolatuk és sokat dolgoznak a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításán is.

Szót kért Balástya község alpolgármestere Juhász Jenő és Batancs Erika a Mórahalom város  képviseletében. Kiemelték, hogy a „300×100 Biztonság” program a közbiztonság biztosításában betöltötte küldetését, amiért létrehozták. A polgárőrség számára is segítség volt, jobban tudták szervezni a szolgálatukat és közös szolgálatot láttak el sokszor a rendőrséggel közösen a közbiztonság javítása érdekében. A bűncselekmények száma is csökkent az előző évekhez viszonyítva.

Ez után Zélity László rendőr ezredes, a Szegedi Rendőrkapitányság vezetője tájékoztatta a jelenlévőket, a „300×100 Biztonság” elnevezésű program elmúlt időszakban végrehajtott feladatairól. Többek között elmondta, hogy az Országos Redőr-főkapitány a Csongrád Megye közbiztonságát kiválóra értékelte a munkaértekezletükön. Az a véleménye, hogy a polgárőrök és az önkormányzatok munkája benne van ebben az értékelésben. A rendőrök a polgárőrség tagjainak segítettek abban, hogy a jogsértések esetén szükséges feladataikat késedelem nélkül, szakszerűen lássák el. Az elmúlt időszakban mind eszközök, mind tapasztalatok szerzésének lehetőségével igyekeztek minél felkészültebbé tenni a polgárőrség tagjait. Véleménye szerint a program jól működött, célját elérte, a lakosság szubjektív biztonságérzete javult. Köszöni a polgárőrök munkáját és arra kérte a jelen levő polgárőr vezetőket, hogy tolmácsolják ezt az otthoni polgárőröknek is.

Ez után Palicz András r. ezredes, a  Makó  Rendőrkapitányság vezetője és Szabó Zsolt r. alezredes, a Kistelek Rendőrkapitányság vezetője tájékoztatta az értekezletet a bűncselekmény alakulásáról kapitánysági területnek megfelelően. A rendőrkapitányság vezetői arról tájékoztatták a jelenlevőket, hogy 2010 óta folyamatosan csökkent a bűncselekmények száma, ami természetesen köszönhető a polgárőrségek munkájának is. Mind két kapitányságvezető, megköszönte a polgárőrök munkáját a teljes személyi állomány nevében és a jövőben is számítanak segítségükre.

Majd a programban résztvevő egyesületi vezetők is a helyi sajátosságnak megfelelően elmondták, hogy milyen feladatokat oldottak meg a szolgálat ellátás során. A határ menti egyesületi vezetők kihangsúlyozták, hogy a migrációból adódó feladat nagyon sok plusz feladatot jelentett számukra, amelyet rendőrséggel együttműködve oldottak meg. Megrősítették, hogy hasznos volt a program, mert egyrészt plusztámogatást is kaptak, ami természetesen többlet feladatvállalást is jelentett. Azon dolgoztak, hogy a lakosság szubjektív biztonság érzete javuljon a településeken. A polgárőr vezetők kihangsúlyozták, hogy az életminőséget javító közbiztonság fenntartásához hozzá járultak a szolgálat ellátásával is. Elmondták, hogy a programnak köszönhetően kaptak kerékpárokat, segéd motorkerékpárokat és jól láthatósági mellényeket, ami a jelentősen javította a szolgálat ellátás feltételeit is.

Forrás: http://www.csmpszsz.hu/
Fotó: Magyari Béla