Ruzsa település is partner abban az országos, a Belügyminisztérium, mint főpályázó által koordinált, közvetlen brüsszeli pályázati támogatással megvalósuló környezetvédelmi projektben, melyet a LIFE program 2016-os kiírásának keretében az „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” kiemelt célterületre nyújtottak be. A következő négy évben megvalósuló program címe „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében”. Ruzsát egy kiválasztási eljárás végén, több körös vizsgálat után kérték fel partnernek, melyről még tavaly számoltunk be nézőinknek.

Illusztráció Ruzsáról
A kép illusztráció. Forrás: SzegedMa
A projekt átfogó célkitűzése, hogy javítsa a legsérülékenyebb magyarországi önkormányzatok éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességét, a klímaváltozásból fakadó kockázatok csökkentésével. E célból a pályázat során az önkormányzatok megismerik, tesztelik és elősegítik a fenntartható ökoszisztéma-alapú vízgazdálkodási megközelítéseknek és a természetes vízmegőrző megoldásoknak a helyi szintű környezet-gazdálkodási stratégiákba, valamint az önkormányzat területrendezési tervezési gyakorlatába történő beépülését, integrálását. A pályázat célja továbbá, hogy megerősítse a helyi önkormányzatok koordinációs szerepét az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás tervezése, és a felmerülő kockázatok felismerése terén. A projekt elsődleges célja az, hogy olyan módszerek és megoldások kerüljenek kialakításra, melyek más települések számára is adaptálható mintákká válnak, vizsgálva a fenntarthatóságot, az esetleges nehézségeket és a megoldási lehetőségeket. Ennek fényében a konzorciumi partnereknél elsősorban az információgyűjtés, tudásátadás, jó gyakorlatok megismerése, valamint további fejlesztési lehetőségek feltárása mellett valósulnak meg kísérleti beruházások.
images
Ruzsán megvalósuló beruházások:
1)
Víz megtartása a Ruzsa északnyugati részén húzódó Honvéderdei-csatornában. Három (összesen 300 méter hosszú) csatornaszakasz létesül vízmegtartás céljából 3 vízmegtartást szolgáló műtárgy és 1 kivezető létesítmény megépítésével. A Honvéd-erdei csatorna pilot helyszínként a helyi földhasználók innovatív együttműködését fogja szolgálni. Településünk a gazdálkodókat koordinálva helyi szintű „kollektív adaptáció” végrehajtását kezdeményezi a 2013-ban elfogadott új agrárpolitikai reform „zöldítési” célkitűzésével összhangban. A kollektív adaptáció az időszakos áradásokkal leginkább érintett földparcellák „zöldítését” segíti elő. E területek korábban többnyire vizes élőhelyek voltak. Ez szintén olyan innovatív adaptációs intézkedés, ami később más régiókban is alkalmazásra kerülhet.
2)
Szürke víz megtartása a Kossuth téren. A teret a helyi vízművel egy árok köti össze. A vízmű naponta 10-15 köbméter dekantált vizet bocsát ki, ami az árkon, illetve csővezetéken keresztül jutna el a Kossuth térre, ahol egy kisebb (0,5 hektár területű) víztározó tó létesülne egy kisebb gát megépítésével. A helyben kibocsátott szürke víz összegyűjtése és felhasználása a falusi környezet zöldítéséhez fog hozzájárulni.
3)
Szürke víz megtartása a szennyvíztisztító telep közelében. A telep naponta 200 köbméter tisztított vizet bocsát ki. Ez a vízmennyiség a szennyvíztisztító telep közvetlen közelében kerülne megtartásra (a lakott területen kívül) egy 1 hektár területű tározóban. A víz beszivárgása a talaj káros átalakulási folyamatainak visszafordítását és az aszálykockázat csökkentését fogja szolgálni. A telepről kibocsátott víz a tározóban kerülne megtartásra, a felesleges vízmennyiséget egy közeli csatornába vezetjük.
Ezen beruházásokhoz szükséges geodéziai felmérések, sérülékenységei vizsgálatok, műszaki tervezések, vízügyi és környezetvédelmi engedélyezési eljárások és közbeszerzési eljárások is a megvalósítás részét képezik.
Ruzsa Község Önkormányzata a projekt keretében 205 832 EUR (62,5 millió Ft)összköltségvetéssel számolhat, melyből az önkormányzat saját hozzájárulása 6,2 millió Ft.